Met ingang van 1 januari schrapt ING Bank de transactiekosten voor de online aan- of verkoop van indextrackers. Daarnaast worden er aanpassing doorgevoerd in verband met het provisieverbod 2014. Hieronder een overzicht van de belangrijkste kosten

Execution only

Basisfee
€16 per jaar (€4 per kwartaal)
 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen heeft die aan dezelfde Betaalrekening zijn gekoppeld, betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit van welke beleggingsvormen u gebruikmaakt: Zelf, Advies of Beheer.
 • De basisfee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Dit zal voor het eerst in april 2014 plaatsvinden.
Variabele servicefee
Belegd vermogen Servicefee
Tot en met €75.000 0,24%
Over het meerdere t/m €500.000 0,12%
Over het meerdere t/m €2.500.000 0,06%
 • De hierboven vermelde tarieven zijn op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Dit zal voor het eerst in april 2014 plaatsvinden.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen, waarbij het in opties belegde vermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Het gemiddelde wordt bepaald op basis van de waarde van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.
Transacties via Mijn ING Transactiekosten
Beleggingsfondsen en indextrackers Kosteloos
Binnenlandse aandelen, de belangrijkste buitenlandse aandelen, obligaties, gestructureerde producten en de belangrijkste buitenlandse aandelen € 4 + 0,04% (maximaal € 150)
Overige buitenlandse aandelen, buitenlandse obligaties en gestructureerde producten € 8 + 0,48%
Binnenlandse opties 1 t/m 20e contract: € 2,75 per contract
21 t/m 50e contract: € 2,50 per contract
51e contract en volgende: € 2 per contract
Telefonische transacties Transactiekosten
Beleggingsfondsen en indextrackers € 10 per transactie
Binnenlandse aandelen, de belangrijkste buitenlandse aandelen*, obligaties, gestructureerde producten en de belangrijkste buitenlandse aandelen € 14 + 0,04% (maximaal € 150)
Overige buitenlandse aandelen, buitenlandse obligaties en gestructureerde producten € 18 + 0,48%
Binnenlandse opties € 10 per transactie +
1 t/m 20e contract: € 2,75 per contract
21 t/m 50e contract: € 2,50 per contract
51e contract en volgende : € 2 per contract
 • Het sluiten van opties met een premie van € 0,10 of minder is kosteloos.
 • Voor uitoefening (op uw verzoek) of aanwijzing van opties geldt het tarief voor binnenlandse aandelen via Mijn ING, plus € 10.
 • Voor cash settlement van opties gelden de bovenstaande tarieven voor binnenlandse opties via Mijn ING, plus € 10.
 • Voor de expiratie van gekochte aandelenopties uitgeoefend door de ING wordt 25% van de eventuele transactiewinst ingehouden.
 • Een combinatieorder is een optieorder van twee transacties. Per transactie gelden de bovenstaande transactietarieven.
 • Handelt u in buitenlandse effecten, dan kunnen er behalve de basisfee, servicefee en transactiekosten ook Stamp Duty of transactiebelasting in rekening worden gebracht.

* Onder de belangrijkste buitenlandse aandelen worden aandelen verstaan die aan de volgende voorwaarden voldoen: aandelen van ondernemingen die een beurswaarde hebben van meer dan 1 miljard euro, een gemiddelde dagelijkse beursomzet hebben van meer dan 1 miljoen euro en een beursnotering hebben op Euronext (België, Frankrijk of Portugal), NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange, Xetra Frankfurt of Equiduct.

Advies & Beheer

Basisfee
€16 per jaar (€4 per kwartaal)
 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • Als u meerdere Beleggersrekeningen heeft die aan dezelfde Betaalrekening zijn gekoppeld, betaalt u slechts één keer de basisfee per jaar. Het maakt hierbij niet uit van welke beleggingsvorm u gebuikt maakt: Zelf, Advies of Beheer.
 • De basisfee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Dit zal voor het eerst in april 2014 plaatsvinden.
Variabele servicefee
Beleggingsprofiel
zeer defensief 0,82%
defensief 0,90%
neutraal 0,98%
offensief 1,05%
zeer offensief 1,13%
 • De hierboven vermelde tarieven zijn op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Dit zal voor het eerst in april 2014 plaatsvinden.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde wordt bepaald op basis van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.
 • Voor overige kosten en rente gelden de tarieven zoals vermeld onder ‘Overige kosten en rente’.

 

BTW
De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Bji Advies betaalt u over 40% van het tarief 21% btw. Bij Beheer betaalt u over 100% van het tarief 21% btw.

Kosten fondsbeheerder

Kosten fondsbeheerder

Aan het beleggen in beleggingsfondsen zijn verschillende soorten kosten verbonden. De beleggingsfondsen waar u in belegt, brengen kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit de kosten die de ING in rekening brengt en de kosten van de fondsbeheerder.

Kosten beleggingsfondsen
Beheervergoeding
De kosten die de fondsbeheerder berekent, zijn de beheervergoeding en eventuele performance-fee, de operationele kosten en de kosten die de fondsbeheerder maakt bij de aan- en verkoop van effecten. De jaarlijkse beheervergoeding, ook wel managementfee genoemd, wordt meestal uitgedrukt als percentage en is de vergoeding die een fondsbeheerder voor het managen van het fonds in rekening brengt. De beheervergoeding verschilt per fonds en wordt in mindering gebracht op het vermogen van het fonds. U ontvangt hiervoor geen aparte rekening.

Transactiebelasting

Transactiebelasting

In enkele landen geldt er transactiebelasting. Op uw afschrift worden de kosten van de transactiebelasting niet apart vermeld. Deze zijn verwerkt in het totaal afgeboekt bedrag.

Land Transactiebelasting
Engeland (Stamp Duty) 0,5% bij aankoop van aandelen met een hoofnotering in Engeland
Ierland (Stamp Duty) 1% bij aankoop van aandelen met een hoofdnotering in Ierland
Frankrijk (FTT- Financial Transaction Tax)
 • 0,2% over het aankoopbedrag bij aankoop van effecten (aandelen en American Depository Receipt’s) van Franse bedrijven met een hoofdkantoor in Frankrijk en een marktkapitalisatie van minimaal 1 miljard euro
 • Doet u een verkoop op dezelfde dag in hetzelfde effect, dan betaalt u alleen belasting over het verschil
Italië (FFT)
 • 0,12% over het aankoopbedrag bij Italiaanse aandelen
 • 0,22% over het aankoopbedrag bij American Depository Receipt’s van Italiaanse bedrijven
 • Doet u een verkoop op dezelfde dag in hetzelfde effect, dan betaalt u alleen belasting over het verschil

Overige Kosten en rente

Overige kosten en rente

Overige kosten Transactiekosten
Overboeken binnenlandse effecten
naar een andere bank
€ 25 per fondsregel, inclusief 21% BTW
Overboeken buitenlandse effecten
naar een andere bank
€ 37,50 per fondsregel, inclusief 21% BTW
Verzilveren ING effecten via ING kantoor € 50 per fondsregel, inclusief 21% BTW
Kosten gedwongen verkopen in geval van margintekort of onderdekking
Aandelen Eenmalig € 50 + 0,50% per transactie
Over het meerdere boven € 250.000: 0,30%
Opties € 8 per transactie + 1e t/m 10e contract: € 6 (minimum € 27)
11e contract en meer: € 4 per contract
Creditrente
U ontvangt maandelijks creditrente over het positieve saldo op het gelddeel van uw Beleggingsrekening:
Tot € 100.000 1,2% per jaar
Van € 100.000 tot € 500.000 0,75% per jaar
Van € 500.000 t/m € 10.000.000 0,1% per jaar
Debetrente en Effectenkrediet:
1 maands Euribor + 4% per jaar. Het 1-maands Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand
BTW
Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven voor de beleggingsvorm Zelf vrijgesteld van BTW.