Wanneer je besluit te gaan beleggen krijg je van een bank vaak het advies deel te nemen in een beleggingsfonds. Het is een heel goed alternatief als je over niet al te veel middelen beschikt en toch wilt profiteren van een hoger rendement op b.v. aandelen. Het is ook handig als je zelf nog niet zoveel beleggingskennis hebt.

 


Wat is een beleggingsfonds?

In feite is een beleggingsfonds een pool met geld van meerdere personen. Professionele beleggers beheren de middelen en proberen een zo hoog mogelijk rendement te behalen door op de juiste momenten aan- en verkopen uit te voeren.

Wat voor soorten beleggingsfondsen zijn er?

Er zijn heel veel verschillende soorten beleggingsfondsen. Vaak zie je bij verschillende banken eenzelfde soort beleggingsfonds terugkeren. In grote lijnen kun je een paar categorieën onderscheiden:

  • beleggingsfondsen voor aandelen; onder te verdelen naar regio?s b.v. Europa, Amerika of Japan.
  • beleggingsfondsen voor vastrentende waarden oftewel obligaties. Ook deze zijn in te delen naar meerdere regio?s.
  • themafondsen: b.v. een fonds dat uitsluitend belegt in farmacie aandelen of in aandelen die een hoog dividend uitkeren.
  • vastgoedfondsen: beleggingsfondsen die enkel en alleen in vastgoedaandelen beleggen.

 

Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds?

Er zijn verschillende voordelen. Zo kun je voor een relatief klein bedrag deelnemen, vaak al vanaf ? 50,-. Een belangrijk voordeel van deelname in een beleggingsfonds is dat het risico wordt gespreid. De fondsbeheerder koopt een kleine positie in heel veel aandelen of obligaties. Het negatieve koersrisico ingeval een aandeel fors onderuit gaat wordt hierdoor beperkt. Daar staat tegenover dat je juist door die spreiding ook geen grote positieve uitslagen hoeft te verwachten. Verder zijn de kosten, afhankelijk van het fonds dat je kiest, relatief laag.

Welk beleggingsfonds moet ik kopen?

Afhankelijk van het doel dat je met de belegging voor ogen hebt moet je een keuze maken uit de vele fondsen die voor handen zijn. Wil je op de lange termijn (+/- 10 jaar) een hoger rendement behalen in vergelijking met een spaarrekening, dan kun je het beste een aandelenfonds uitkiezen dat belegt in Europa of wereldwijd over de regio?s Europa, de VS en Japan. Wil je wat minder risico, dan kun je beter een obligatiefonds kopen.

Wat zijn de kosten?

De kosten variëren per fonds. Meestal betaal je eenmalig een tarief bij aankoop (en ook bij verkoop). Verder brengt de beheerder een jaarlijkse fee in rekening en zijn er overige kosten, b.v. voor het opmaken van het jaarverslag of het prospectus. De fee van de beheerder zal hoger zijn naarmate het een risicovoller fonds betreft. Vraag altijd naar de Total Expense Ratio (=TER). In dit percentage zitten alle kosten die een beheerder per jaar in rekening brengt (exclusief de eenmalige in- en uittreedkosten). De bank die het fonds beheert, is verplicht deze TER eenmaal per jaar te publiceren.

Hoe weet ik of het fonds goed presteert?

De prestaties van de beheerder worden meestal afgezet tegen een benchmark, een onafhankelijk referentiekader. Een goede beheerde behaalt minimaal hetzelfde resultaat als dat van de benchmark.