Dividend Aristocrats, Dividend Champions, Dividend Achievers wat zijn de verschillen

Er diverse termen en indexen c.q. lijsten, zoals de dividend aristocrats, die worden bijgehouden door instanties zoals Sandard & Poor (S&P) waar dividendbedrijven opstaan die aan verschillende criteria moeten voldoen. Deze lijsten kunnen als startpunt voor het selecteren van dividend aandelen dienen. Een belangrijk criterium is dat de bedrijven een X-aantal jaar achtereen hun dividend…