Dividend aristocrat ROCHE

Roche heeft de eerste kwartaal 2015 cijfers gepubliceerd. De omzet, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar, heeft het beter gedaan dan verwacht. Roche verwacht voor 2015 dat de omzetgroei zal aanhouden maar ze zal in de single digits blijven. Daarnaast verwacht Roche het dividend te verhogen (in CHF). Dividend Aristocrat ROCHE De…

Dividend Aristocrats, Dividend Champions, Dividend Achievers wat zijn de verschillen

Er diverse termen en indexen c.q. lijsten, zoals de dividend aristocrats, die worden bijgehouden door instanties zoals Sandard & Poor (S&P) waar dividendbedrijven opstaan die aan verschillende criteria moeten voldoen. Deze lijsten kunnen als startpunt voor het selecteren van dividend aandelen dienen. Een belangrijk criterium is dat de bedrijven een X-aantal jaar achtereen hun dividend…